logo

شماره پشتیبانی :85524-021

سراتو، ساندرو، ال90، پراید، پژو و سمند از رده خارج‌ می شوند!

96/12/10

از تاریخ 97/10/01 حدود 13 استاندارد در ایران اجباری می شود که در صورت اجرائی شدن این استانداردها خودروهایی از قبیل سراتو، ساندرو، ال90، پراید، پژو و سمند از رده خارج خواهند شد.

طبق گفته ی پیمان پیرایش مدیرکل نظارت براجرای استاندارد صنایع فلزی، استاندارهایی که برای سال آینده اجباری خواهد بود از سال 93 مورد بررسی قرار گرفته و زمانبندی مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است وبدلیل اینکه این استاندارد ها در اروپا نیست پس خودروهای ما از استانداردهای بیشتری برخوردار خواهند بود.

دبیر انجمن خودروسازان هم در این برنامه گفت: تصمیمی که سازمان استاندارد برای استاندارد خودروها گرفته است به این معنی است که یک میلیون خودرو دیگر در کشور تولید نشود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو هم در این برنامه گفت: قطعه سازان آمادگی ساخت قطعات مناسب با استانداردهای جدید را دارند اما هر کدام از این استانداردها را که بخواهیم برای هر کدام از خودروها پیاده کنیم به طور متوسط هشت میلیون تومان افزایش قیمت خواهیم داشت.

همچنین مازیار بیگلو افزود: اگر استانداردهای جدید خودرو از ابتدای دی ماه سال 97 اجرایی شود شاهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود و 700 هزار فرصت شغلی در صنعت قطعه سازی خودرو از بین خواهد رفت. پس برای کنار گذاشتن پراید و 405 باید ابتدا به فکر جایگزینی برای آن ها باشیم.

شاهین گشت

مقالات مرتبط