logo

شماره پشتیبانی :85524-021

اولین نامه عاشقانه ولنتاین در کدام شهر جهان نوشته شد

این نامه که به زبان انگلیسی نوشته شده است، احتمالا قدیمی ترین نامه عاشقانه به زبان انگلیسی است که سالم بر جای مانده است. نامه را بانویی به نام مارجری بروز (Margery Brews) برای نامزد خود جان پاستون (John Paston) در فبریه ۱۴۷۷ نوشته است.

95/11/23

shahin gasht

شاهین گشت: این نامه که به زبان انگلیسی نوشته شده است، احتمالا قدیمی ترین نامه عاشقانه به زبان انگلیسی است که سالم بر جای مانده است. نامه را بانویی به نام مارجری بروز (Margery Brews) برای نامزد خود جان پاستون (John Paston) در فبریه ۱۴۷۷ نوشته است. مارجری در نامه خود با عشق و علاقه ای تمام، جان را معشوقه راستین خود دانسته و در ادامه توضیح می دهید که از ناخوشی بدن و قلب رنج می برد.

در واقع مارجری درگیر اختلاف نظری خانوادگی شده بود و داستان هایی فکر او را به خود مشغول کرده بود. مادر مارجری به پدر او اصرار می کرد که جهیزیه دختر را افزایش دهند و مارجری از فکر آن که مبادا جان او را به سبب شرایط سخت ترک کند، نگران و کسل بود. ماجری در انتها می نویسد:

اگر دوستم داری، که حقیقتا عشق تو را باور دارم، مرا ترک نخواهی کرد…خوشبختانه پایان خوش نصیب این دو زوج عاشق شد و با شادمانی به عقد یک دیگر درآمدند.

این نامه عاشقانه در یکی از بزرگ ترین مجموعه های مکاتبات خصوصی در قرن پانزدهم و در کتابخانه بریتانیا لندن نگهداری می شود. این مجموعه که با عنوان «نامه های پاستون» شناخته می شود، در واقع مکاتبات خانواده پاستون می باشد. خوب است بدانید که جان پاستون و پسرش ویلیام، از اعضا کلیدی و مهم دربار سلطنتی شاه هنری هشتم بوده اند.

قدمت: قرن پانزدهم میلادی محل نگهداری: کتابخانه بریتانیا، لندن

مقالات مرتبط