logo

شماره پشتیبانی :85524-021

ایمن ترین صندلی های هواپیما هنگام بروز حوادث + تصاویر

96/03/11

طبق تحقیقات گسترده ی گروهی از دانشمندان، مسافرانی که بر روی صندلی های قسمت جلویی هواپیما خواهند نشست بیشتر از دیگران در سوانح هوایی که در جلوی هواپیما رخ می دهد، دچار آسیب می شوند.

سانحه ی هوایی ( در قسمت جلوی هواپیما )

تحلیلگران برای یافتن ایمن ترین صندلی ها در هواپیما یک بوئینک 737 را که در بیابان های مکزیک دچار سانحه شده بود را مورد تحلیل قرار دادند. در این سانحه صندلی های A7 که در قسمت جلوی هواپیما ( دماغه ی هواپیما) بودند، به بیش از 150 متر دورتر از محل حادثه پرتاب شده بودند. در نتیجه اگر مسافری بر روی این صندلی ها نشسته باشد، قطعا جان خود را از دست داده است.

شاهین گشت

با توجه به بررسی های فراوان از آنجایی که بیشترین سوانح هوایی در قسمت دماغه هواپیما رخ میدهد، بخش انتهایی هواپیما از ایمنی بالاتری برخوردار است. همچنین درب های خروج اضطراری در قسمت انتهایی هواپیما از دسترسی آسان و سریعتری برخوردار است.

شاهین گشت

شاهین گشت

سانحه ی هوایی ( در قسمت انتهایی هواپیما )

در صورتیکه سانحه ی هوایی در قسمت انتهایی هواپیما رخ دهد، تقریبا میزان آسیب دیدگی سرنشینان در هنگام این حوادث با نحو دیگری یکسان خواهد بود.