logo

شماره پشتیبانی :85524-021

دریاچه هایی اسرارآمیز در بیابان !

96/10/07

مساحت بیابان باداین جاران ، 49 هزار کیلومتر مربع است که بخش هایی از چین و نواحی داخلی مغولستان را اشغال کرده است . این بیابان سومین بیابان بزرگ در چین محسوب می شود .
بیابان باداین جاران
این بیابان به داشتن بلندترین تل های ماسه ای ثابت مشهور است که ارتفاع برخی از این تل ها حتی به بیشتر از 500 متر هم می رسد . وضعیت آب و هوای بیابان باداین جاران حتی با بارش سالانه بسیار خشک می باشد . خارق العاده ترین ویژگی های بیابان باداین جاران وجود داشتن حدود 140 دریاچه ی دائمی است که بین این تل ها قرار دارند . در واقع این بیابان نام خود را از این دریاچه ها گرفته و به زبان مغولی «دریاچه های رازآلود» است .

این دریاچه های اسرارآمیز توسط چشمه های آب زیرزمینی که زیر رسوبات ریگی جریان دارند ، تغذیه بشود و بین تل های ماسه ای ظهور پیدا می کند . منبع این ها بارش و ذوب شدن برف کوهستان هایی ست که صدها کیلومتر دورتر، این بیابان قرار گرفته اند . آب چشمه ها شیرین است ، و هنگامی که به شکل دریاچه ظاهر می شوند ، آب آن ها شور می شود . بسیاری از دریاچه ها به دلیل وجود جلبک تغییر رنگ می دهند .دریاچه های آب شیرین در بیابان حامی حیات وحش با شترها ، بزها و اسب هایی ست که توسط عشایر استفاده می شوند . بیشتر دریاچه ها در اطراف خود حلقه ای سبز از گیاهان را دارند که دلیل رشد آنها نزدیکی به دریاچه می باشد. در اواخر، برخی از این دریاچه ها به دلیل کاهش آب های زیرزمینی کوچک و یا ناپدید شده اند که این موضوع را می توان با دلایل گسترش شهرنشینی و نیاز روزافزون به آبیاری در کشاورزی و افزایش جمعیت نسبت داد .

شاهین گشت

شاهین گشت
منبع : amusingplanet