logo

شماره پشتیبانی :85524-021

تصمیم آخر مجلس برای قیمت بنزین در سال ۹۷

96/10/28

در جلسات گذشته کمیسیون از سوی نمایندگان پیشنهادهایی درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین به کمیسیون واصل شد که با بررسی این پیشنهادات توسط اعضای کمیسیون تلفیق بالاتفاق این پیشنهادات را رد کردند.

طبق گفته ی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، طراحان به دنبال افزودن عوارض و مالیات بر قیمت بنزین بودند که این مسئله موجب افزایش قیمت بنزین می‌شود. از سوی دیگر افزایش پلکانی قیمت بنزین باعث افزایش قیمت خدمات می‌شود. به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق معتقد بودند که هرگونه افزایش قیمت اثر سوء بر تورم و گرانی دارد و با طرح‌های مذکور موافقت نکردند.

طبق گفته ی نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس، در جلسات گذشته کمیسیون نیز چند پیشنهاد برای افزایش قیمت آمده بود که اینها نیز از سوی اعضای کمیسیون تلفیق رد شده بود لذا در کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای در رابطه با افزایش قیمت بنزین مصوب نشده است.

شاهین گشت

منبع : اقتصاد نیوز