logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ تور
(2 تخته)
نرخ تور
(1 تخته)
نرخ تور
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
THE EMERALD HOTEL MUMBAI درجه هتل B.B
PRIDE SUN VILLAGE RESORT& spa درجه هتل B.B

3175000 تومان

3895000 تومان

2455000 تومان

THE EMERALD HOTEL MUMBAI درجه هتل B.B
PRIDE SUN VILLAGE RESORT& spa درجه هتل ALL

3625000 تومان

4445000 تومان

2545000 تومان

THE EMERALD HOTEL MUMBAI درجه هتل B.B
SANDALWOOD درجه هتل B.B

3215000 تومان

4075000 تومان

2455000 تومان

THE EMERALD HOTEL MUMBAI درجه هتل B.B
SANDALWOOD درجه هتل ALL

3675000 تومان

4625000 تومان

2635000 تومان

THE LALITE MUMBAI درجه هتل B.B
CHANCES RESORT درجه هتل B.B

3595000 تومان

4695000 تومان

2665000 تومان

THE LALITE MUMBAI درجه هتل B.B
CHANCES RESORT درجه هتل ALL

3985000 تومان

5085000 تومان

2865000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
COUNTRY INN درجه هتل B.B

3815000 تومان

5295000 تومان

2665000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
COUNTRY INN درجه هتل ALL

4345000 تومان

5895000 تومان

2955000 تومان

THE LALITE MUMBAI درجه هتل B.B
PARK REGIS درجه هتل B.B

3905000 تومان

5345000 تومان

2815000 تومان

THE LALITE MUMBAI درجه هتل B.B
PARK REGIS درجه هتل ALL

4605000 تومان

6045000 تومان

3165000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
HARD ROCK درجه هتل B.B

3915000 تومان

5365000 تومان

2835000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
HARD ROCK درجه هتل ALL

4865000 تومان

6295000 تومان

3295000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
CIDADE DE GOA درجه هتل B.B

3975000 تومان

5525000 تومان

2895000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
CIDADE DE GOA درجه هتل ALL

4665000 تومان

6255000 تومان

3195000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
GRAND HYATT GOA درجه هتل B.B

4415000 تومان

6345000 تومان

3075000 تومان

THE EMERALD HOTEL MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PRIDE SUN VILLAGE RESORT& spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2455000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE EMERALD HOTEL MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PRIDE SUN VILLAGE RESORT& spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE EMERALD HOTEL MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4075000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2455000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE EMERALD HOTEL MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE LALITE MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CHANCES RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2665000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE LALITE MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CHANCES RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3985000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5085000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2865000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

COUNTRY INN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2665000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

COUNTRY INN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2955000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE LALITE MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
THE LALITE MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PARK REGIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4605000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5365000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2835000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

3975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4665000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6255000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

GRAND HYATT GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته

4415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
 • ثبت
  نظرات ثبت شده

  در حال حاضر نظری ثبت نشده است

 • نوع تور شهر و خرید،
  مدت اقامت 7 شب و 8 روز،
  تاریخ اعتبار تا پایان شهریور ماه،
  محل اقامت هتل،
  حمل و نقل هواپیما،
  ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی،
  نوع پرواز چارتر،
  نوع بلیط بلیط رفت و برگشت،
  شروع قیمت ها از 3175000تومان،
  کشور مقصد هندوستان،
  شهر مقصد بمبئی، گوا ،
  خط هوایی Iran Air،
  خدمات: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر-پرواز داخلی بمبئی به گوا وبالعکس -7شب اقامت با سرویس مربوطه-ویزاتوریستی- ترانسفر فرودگاهی یک گشت شهری در بمبئی و یک گشت شهری در گوآ همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی- راهنما-بیمه مسافرتی


  توضیحات تور • نرخ کودک زیر 2 سال 690.000تومان می باشد.
  • نرخ کودک بدون تخت 1905000 تومان می باشد.
  • پرواز و هتل بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. کلیه ورودی ها به عهده مسافر می باشد.
  • پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس پرواز شاهین گشت هیچ مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج ازکشور مسافر ندارد.
  • بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60سال(تا سقف 50.000 یورو الزامی است.در صورتیکه آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکارمی باشد.
  • حضور مسافر جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.
 • نام کشور هندوستان
  پایتخت دهلی نو
  نام اختصاری IND
  زبان رسمی هندی، انگلیسی
  دین رسمی هندو
  واحد پولی روپیه هند
  بزرگترین شهر بمبئی
  آب و هوا سه فصل
  جهت رانندگی چپ
  اختلاف ساعت +دو ساعت
  نوع تقویم ساکا
  دامنه اینترنتی in.
  پیش شماره 00۹۱
  شماره های ضروری پلیس: 100 - اورژانس: 102 - آتش نشانی: 101
  تلفن و آدرس سفارت ایران تلفن: 00911142477786

  آدرس:NO.5 ,BARAKHAMBA ST

  مدت زمان پرواز ۳ ساعت، ۱۸ دقیقه

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط