logo

شماره پشتیبانی :85524-021

تونل عشق اوکراین

96/11/25

اگر می خواهید سقفی سبز از شاخ ها وبرگ های درختان بالای سرتان باشد در ماه های می تا اگوست یعنی فصل بهار و تابستان، به تونل عشق بیایید.
تونل عشق، نامی است که مردم محلی به این منطقه داده اند. سه کیلومتر از ریل راه آهن شهر کلوان که به کارخانه فیبرسازی ختم می شود از داخل این تونل گذر می کند. هر قطاری، اجازه عبور از این ریل و تونل را ندارد بلکه تنها قطارهای باربری که مخصوص حمل چوب مورد نیاز کارخانه اند مجوز عبور از این تونل را دارند.

شاهین گشت

این تونل زیبا برای عده ای از مردم، داستان معروف باغ اسرار آمیز را تداعی می کند، درختان درهم تنیده و زیبا، دالان سبز و دلربایی را در این مسیر به وجود آورده اند.

عروس ها و داماد ها از این تونل دلربا به عنوان لوکیشنی زیبا برای فیلمبرداری استفاده می کنند، در یکی از افسانه ها گفته می شود که اگر خانواده ای وارد این تونل شوند و صادقانه آرزو کنند، آرزوی آنان به حقیقت می پیوندد. پس اگر روزی گذرتان به اوکراین افتاد این تونل جادویی را فراموش نکنید.

شاهین گشت

مقالات مرتبط