logo

شماره پشتیبانی :85524-021

یکی از عجایب جهان | جزیره سکوترا !

96/09/16

یکی از عجایب جهان رشد این درختان طبیعی و گیاهان عجیبی است که در یک نقطه از زمین به نام جزیره سکوترا رشد می کنند .

جزیره سکوترا

این جزیره در اقیانوس هند قرار گرفته است ، که نزدیک به خلیج آدن قرار دارد . عجیب و غریب ترین درختان و گیاهانی که مانند آن ها در هیچ جای دیگر از زمین رشد نمی کند در این منطقه قرار دارد .

در این جزیره 825 نوع گونه مختلف و متنوع گیاه وجود دارد که بومی هستند .

شاهین گشت

درختانی عجیب و غریب

درختان عجیب این جزیره موراکئا - درخت خیار سوکوترانوس پونیکا پروتوپونیکا - الوپری و بوولیا سکوترانا نام دارد . ویژگی این درختان که باعث مرموز بودن آنهاست و شکل فضایی آنها بسیار عجیب است . شاخ و برگ های این درختان که از هر سو رو به آسمان رفته اند و مانند بشقاب پرنده است . جالب و بسیار حیرت انگیز است .

مقالات مرتبط