logo

شماره پشتیبانی :85524-021

خیابان های دبی تبدیل به موزه هنرهای دستی شد

95/10/2

یک طرح هنری عام از هنرمندها خواسته ساختمان‌های خیابان دوم دسامبر دبی را دیوارنگاری کنند.

یک پروژه هنری از هنرمندها خواسته است روی دیوارهای و ساختمان‌های خیابان دوم دسامبر دبی دیوارنگاری کنند.

شاهین گشت

این طرح "موزه خیابانی" نام دارد.

شاهین گشت

"موزه ه خیابانی" طرح شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی، است.

شاهین گشت

مناطق متعددی از دبی در ماه‌های آینده با آثار هنرمندان خیابانی تزیین خواهند شد.

شاهین گشت

خیابان دوم دسامبر اولین منطقه شهر است که شاهد تغیر و تحول توسط هنرمندهای خیابانی است.

شاهین گشت

هدف این پروژه ترویج و گسترش هنرهای بصری و میرث فرهنگی امارت متحده عربی است.

شاهین گشت

قرار است این پروژه‌ پنج سال ادامه داشته باشد.

شاهین گشت

نمایی از دیوارنگاری در خیابان دوم دسامبر دبی.

شاهین گشت

مقالات مرتبط