logo

شماره پشتیبانی :85524-021

روزه مسافر و احکام آن در اسلام

96/3/10

یكى از واجبات بسیار با اهمیت در شریعت اسلام، روزه ماه مبارك رمضان است.

خداوند در قرآن كریم مى‏ فرماید: یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلکم تتقون (بقره/183)

شاهین گشت

شاهین گشت: كسى كه به علت سفر، از انجام این فریضه بزرگ الهى، محروم شده، مى ‏باید پس از آن كه مسافرت خود را به اتمام رساند، قضاى آن را به جا آورد. حتى مى توان از سفر براى فرار از روزه نیز استفاده كرد، زیرا روزه یك واجب شرعى است و تنها از طریق شرعى مى ‏توان از آن معاف شد.

مسائل روزه در سفر

1- اگر مسافرى در ماه مبارك رمضان، بعدازظهر سفرش را آغاز نماید، دیگر نمى‏ تواند افطار كند، بلكه باید آن روز را همچنان روزه باشد، زیرا این رخصت و مجوز مخصوص كسانى است كه قبل از زوال ظهر از موطن خود خارج مى‏ شوند. از این رو كسانى كه بعدازظهر از شهر خارج مى‏ شوند، چنانچه قبل از غروب افطار نمایند، علاوه بر قضاى آن، باید كفاره آن را نیز بپردازند.

2- اگر مسافرى قبل از ظهر به وطن یا محلى كه مى‏ خواهد ده روز در آنجا بماند رسید، باید آن روز را روزه بگیرد، البته اگر قبل از آن عملى كه مبطل روزه است، از وى سر نزده باشد. اما اگر قبل از رسیدن به مقصد، كارى كه روزه را باطل مى‏كند (از قبیل خوردن و آشامیدن و غیره) از او صادر شده باشد، دیگر نمى‏ تواند آن روز را روزه بگیرد، بلكه باید بعد از ماه مبارك، آن را قضا نماید.

3. اگر كسى در شهرى پس از رؤیت هلال شوال (شب عید فطر) به شهر دیگرى سفر نماید كه در آنجا هلال ماه رؤیت نشده و شب آخر ماه رمضان محسوب مى‏ شود، وى نیز باید مطابق مردم آن دیار، این روزه را روز آخر ماه رمضان محسوب نموده و روزه بگیرد.

منبع: حوزه