logo

شماره پشتیبانی :85524-021

جاذبه های گردشگری باکو

باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیّت‌ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذابیت خاصی به این شهر داده ‌است.

باکو به ترکی آذربایجانی ، پایتخت جمهوری آذربایجان ، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. نام باکو نامی پهلوی می باشد که از بادکویه گرفته شده است . باک از بک و بغ گرفته شده است به معنی خدا میباشد رواج نام بادکوبه که در فارسی گفتاری و آن را برآمده از شرایط طبیعی شهر می‌دانند نسبتاً جدید است. جمعیت ترک زبان از عنوان باکی استفاده می‌کنند که پس از رسمی شدن زبان ترکی آذری رسمیت یافته‌است.[ این شهر بر ساحل غربیدریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیّت‌ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذبه خاصی به این شهر داده‌است.

بخش قدیمی شهر باکو (İçəri Şəhər ایچری شَهَر)، همراه با برج و حصار قلعه شهر به خوبی از سده‌های میانه بجا مانده و یکی از آثار ثبت شده دریونسکو به عنوان میراث فرهنگ جهانی است. جمعیت شهری در ابتدای سال ۲۰۰۹ حدود ۲٫۰۴ میلیون نفر برآورد شده است. در ابتدای سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۵۳ هزار نفر از آوارگان داخلی (ناشی از جنگ قره باغ) و هچنین ۹۴ هزار نفر پناهنده خارجی در این شهر علاوه بر جمعیت اصلی وجود داشته‌اند.

در سال ۲۰۰۷ و در نشست وزرای فرهنگی اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، باکو به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی برای سال ۲۰۰۹ اعلام شد. باکو دارای ۱۱ منطقه شهری (اداری) شامل عزیزبایف، بیناغدی، قاراداغ، نریمانف، نسیمی، نظامی، صبایل، صابونچی، ختایی، سوراخانی ویاسامال و نیز ۴۸ شهر می باشد. شهرهای بناشده در جزایر موجود در خلیج باکو و شهر صخره‌های نفتی یا نفت داشلاری که در دریا ساخته شده‌اند و خارج از باکو و در داخل دریای خزر قرار دارند جز این ۴۸ شهر می باشند.

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

قلعه دختر:

قلعه دختر (به ترکی آذربایجانی: قیز قالاسی Qız Qalası) (به انگلیسی: Maiden Tower) از آثار دوره ساسانی در شهر باکو است. این اثر تاریخی که با ۲۹،۵ متر طول، ۱۶ متر عرض، و ۶ طبقه که در دو محدوده زمانی قرن ۵ و ۶ میلادی (آغاز ساخت مرحله اول) و قرن ۱۲ (مرحله دوم) ساخته شده‌است در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌است.این قلعه در روزگار کهن، نیایشگاه آناهیتا بوده و زرتشتیان برای زیارت به آن‌جا می‌رفته‌اند.

این قلعه در سال ۱۹۶۰ مرمت و در سال ۱۹۶۴ تبدیل به موزه گردید. سازمان یونسکو در سال ۲۰۰۰ این بنا را در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت نمود.

شاهین گشت

ایچری‌ شهر:

ایچری شهر (به ترکی آذربایجانی: İçəri Şəhər) بافت قدیم شهرباکو، که از آن با نام ارگ باکو نیز یاد می‌شود به تدریج مابین قرون ۱۱ تا ۱۹ میلادی ساخته شده‌است.

این شهر محصور از دوران پارینه‌سنگی تاکنون محل سکونت انسان بوده‌است و فرهنگ و تمدنهای مختلفی چون ساسانی، زرتشتی، شیروانی،ایرانی، عربی، عثمانی و روسی را در خود جای داده‌است. این قسمت شهر در شمال غربی خلیج باکو واقع شده و جزو دیدنیترین مکان‌های باکو بشمار می‌رود که در سال ۲۰۰۰ میلادی در شمار میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

ایچری شهر دارای ۲۳ محله، ۲ کاروان سرا، ۳ چشمه آب، میدان بازار و... می باشد که جذاب‌ترین مکان آن قلعه دختر است.

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

پارک مفاخر باکو:

پارک مفاخر باکو مکانی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است که آرامگاه سیاست‌مداران، دانشمندان، مفاخر ومشاهیر جمهوری آذربایجان و به صورت محدود سایر آذربایجانی‌ها است. مجمسه هر یک از شخصیت‌های این پارک که محل تدفین ۲۴۲ مورد می‌باشد، بر سر قبورشان نصب گردیده‌است. پارک مفاخر در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۴۸ توسط کابینه وزیران جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بنیان‌گذاری شده‌است. نام دارانی چون حیدر علی‌اف، ابوالفضل ایلچی بیگ، رشید بهبودوف، جلیل محمدقلی‌زاده، علی نظمی، عظیم عظیم‌زاده و شوکت علی‌اکبروا در این مکان به دفن شده‌اند.

شاهین گشت

شاهین گشت

مراکز خرید باکو:

قدیمی تریــن فروشــگاه باکــو MUM نــام دارد. ایــن فروشــگاه چهــار طبقــه اســت و شــامل مغازه هــای بســیار زیــادی اســت کــه همه جــور جنــس، از لبــاس عــروس گرفتــه تــا وســایل الکتریکــی را می فروشــند. ایــن فروشــگاه را در خیابــان هوسو هاسی بیــف پیــدا می کنیــد. بــازار بــزرگ ســاحل هــم بــازاری نوســاز اســت کــه بــالای متــروی ســاحل قــرار دارد. اگــر دنبــال بوتیــک بــا اجنــاس مرغــوب و درجــه یــک می گردیــد، بــه خیابــان رســول رضــا، ۲۸ مــی و آتاتــورک برویــد. از قدیم الایــام، کاه و اشــیای مســی و فــرش، از مهم تریــن ســوغات های آذربایجــان بــوده. معمــولا ایــن اشــیا در نواحــی اطــراف شــهر ارزان تــر هســتند. مغــازه ی علــی بابــا اطــراف ایچــری شــهر قــرار گرفتــه اســت و از مغازه هــای اطــراف خــود معروف تــر و شــلوغ تر اســت و در آن می توانیــد اجناســی را بخریــد کــه واقعــا بــه قیمتــش مـی ارزد. بــازار رنگارنــگ توریســت ها بــرای خریــد ســوغات ایــده آل اســت. بیشــتر مغازه هــای ایــن بــازار اجنــاس ارزان می فروشــند و اگــر علاقه منــد بــه مــدال باشــید، می توانیــد مدال هــای جالــب و گوناگونــی را از دوران حکومــت شــوروی بخریــد.

ضیــا یکــی دیگــر از بازارهــای خریــد اســت. قیمت هایــش از جاهــای دیگــر گران تــر اســت امــا بــرای توریســت هایی کــه حوصلــه ی گشــت زدن و وقــت تلــف کــردن بــرای خریــد را ندارنــد، کمــک بزرگــی اســت. ایــن بــازار در خیابــان اینشــا آچیــلار قــرار گرفتــه است.

حمل و نقل در باکو:

ارزان ترین و سریع ترین وسیله حمل و نقل در باکو، مترو می باشد. شبکه متروی باکو تقریبا تمام شهر را پوشش داده و با توجه به کرایه گران تاکسی ها،می توان از مترو استفاده نمود. قیمت بلیط مترو در باکو 3 منات (حدود 1000 تومان) به ازای هر مسیر می باشد که بلیط آن را می توان از ماشین های خرید خودکار بلیط که در ورودی ایستگاه های مترو قرار دارند تهیه کرد. البته این ماشین های فروش بلیط برخلاف ماشین های فروش بلیط شهر استانبول، فقط پول خرد قبول می کنند و قابلیت دریافت اسکناس درشت و پس دادن مابقی پول را ندارند. در واقع این ماشین ها به همان اندازه ای که پول به آنها وارد می شود، بلیط مترو ارائه می دهند. اگر چند روز در شهر باکو می خواهید اقامت داشته باشید، بهتر است مترو کارت باکو را تهیه نمایید و با هزینه 2 منات به ازای هر مسیر آن را با استفاده از همین ماشین ها شارژ نمایید. این روش در مقرون به صرفه تر خواهد بود. قیمت بلیط اتوبوس در باکو، 2 منات می باشد که غالبا این وجه را راننده هنگام پیاده شده از اتوبوس دریافت می کند. برای حمل و نقل در باکو می توانید از تاکسی نیز استفاده نمایید. تاکسی های دولتی باکو به رنگ بنفش و به سبک تاکسی های شهر لندن می باشند. قیمت این نوع تاکسی ها از سایر تاکسی ها ارزان تر است.

تورهای مرتبط


مقالات مرتبط


  خروج دلارهای ایرانی از کشور با ارسال گردشگر به کشورهای خارجی

  به طور کلی ارسال گردشگر برای یک کشور مفید نیست چراکه موجب خروج ارز از کشور می شود اما جذب گردشگر برای اقتصاد کشور مفید است.

  مرتفع ترین پل شیشه ای جهان در هونان چین

  مهندسین چینی به تازگی ایده ای جدید را پیاده کرده اند که در جای خود بسیار جالب است. اگر از ارتفاع نمی ترسید قطعا پل شیشه ای چین یکی از جاذبه های جالب و دیدنی برای شما خواهد بود. این سازه، قله‌های هر یک از طرفین دره را به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین نوعی طناب فنردار برای علاقه‌مندان به پرش بانجی در وسط این سازه قرار می‌گیرد که مرتفع‌ترین طناب فنردار برای این ورزش، بر روی کره زمین است.

  عظیم ترین پل جهان در تنگه بسفر استانبول افتتاح شد

  پل یاووز سلطان سلیم، عریض ترین پل جهان که در تنگه بسفر ساخته شد، با حضور تعداد زیادی از دولتمندان ترکیه، از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور و برخی رهبران جهان افتتاح شد.