logo

شماره پشتیبانی :85524-021

شاهکاری دیگر در فرودگاه بین المللی چانگی سنگاپور + تصویر

96/09/20

مجسمه متحرک فلزیKinetic Rai که در ترمینال شماره یک فرودگاه سنگاپور راه اندازی شده است ، که بسیار زیباست .

Kinetic Rai

ایده و اجرای اولیه این مجسمه در سال 2012 انجام شده است ، که طرح های زیبا و متنوعی همه ساله به این امر اضافه می گردد که در نوع خود یک شاهکار طراحی و مهندسی محسوب می شود و بسیار حیرت انگیز است .

شاهین گشت

مقالات مرتبط