logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نظر یک توریست ایتالیایی بعد از سفر به شیراز

96/2/9

شیراز، شهری که خیابان هایش با تاریخ، ادب، فرهنگ و هنر آذین بندی شده است.

چندی پیش نظر توریست ایتالیایی بعد از سفر به شیراز گفت که اگر به شیراز نیایم انگار به ایران نیامده ام.

شاهین گشت

شاهین گشت: شیراز، شهری که خیابان هایش با تاریخ، ادب، فرهنگ و هنر آذین بندی شده است. در هر فصل و زمانی که به آن قدم بگذاری گویی به دنیای دیگری وارد می شوی که با آغوشی پر از آرامش و عشق به استقبالت می آید.

سالانه هزاران توریست از سرتاسر جهان به ایران، سرزمین کهن و تمدن چند هزار ساله سفر می کنند. نظرات بسیاری از توریست ها قبل از سفر کاملا متفاوت از تجربه شیرین بعد از سفرشان به ایران است، چراکه قبل از آن تبلیغات منفی زیادی از ایران شنیده اند که به دلیل هم مرز بودن ایران با کشورهای مستعمره و جنگ زده این پنداشت های سو و تبلیغات منفی هم غیر منتظرانه نیست!

اما در این میان هستند کسانی که دامن به شایعات نمی زنند و به دنبال حقیقت، سفر، صلح و دوستی اند...

تصاویر بیشتر از مکان های دیدنی شیراز را در زیر مشاهده می کنید:

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت

شاهین گشت