logo

شماره پشتیبانی :85524-021

سلطان علی پروین در بیمارستان بستری شد !

96/10/13

علی پروین شامگاه دیروز به دلیل مشکلات سرگیجه به بیمارستان رفته بود

پس از انجام آزمایشاتی از بیمارستان مرخص شد . اما در ادامه و پس از وخامت حالش به بیمارستان کسری مراجعه کرد که با تشخیص پزشکان جهت آزمایشات تکمیلی بستری شد . امروز قرار است پزشکان آزمایشات دقیق تری برای بررسی شرایط ایشان انجام دهند .

شاهین گشت

منبع : ایسنا

مقالات مرتبط