logo

شماره پشتیبانی :85524-021

مشاهده دو قبر تاریخی در باند فرودگاه

96/12/15

زمانیکه هواپیما در باند فرودگاه ساوانا در ایالت جورجیا فرود می آید از کنار دو قبر واقعی عبور می کند و باعث تعجب و حیرت مسافران می شود.
معمولا در ایالت متحده، فرودگاه ها را در جنگل ها و فضاهای وسیع اطراف شهر می سازند که این این فضاها ممکن است زمین های کشاورزی و یا املاک شخصی باشند. البته ساخت فرودگاه در املاک شخصی با پرداخت قیمت زمین به صاحبان امکان پذیر می باشد، اما ظاهرا در زمان قدیم مردگان را در املاک شخصی شان دفن می کردند. بنابراین بارها پیش آمده که فرودگاه برای توسعه با یک گورستان خانوادگی روبرو می شود. در چنین مواقعی، طبق قانون فدرال مسئولین فرودگاه باید رضایت بازماندگان را جلب کنند و اجساد را به گورستان جدید منتقل نمایند. اما گاهی بازماندگان به هیچ عنوان اجازه جابجایی اجدادشان را نمی دهند. این همان اتفاقی است که برای فرودگاه ساوانا هیلتون پیش آمده است.

شاهین گشت
قرن ها پیش، این منطقه متعلق به خاندان داستون بوده و جنگل ها، زمین های کشاورزی و املاک اربابی زیادی در این منطقه وجود داشته است. از طرفی در گورستان خانوادگی داستون که در قسمتی از این املاک قرار داشت، بیش از ۱۰۰ نفر از اجداد و نیاکان و بسیاری از خدمتکاران و بردگان دفن شده بودند. در میان این قبرها، قبر ریچارد و کاترین داستون که در اواخر دهه ۱۸۷۰ و در فاصله هفت سال از یکدیگر فوت کردند نیز وجود داشت. زمان فوت آنها تقریبا دو دهه قبل از آن بوده که برادران رایت اولین پرواز را انجام دهند.

بعد از چندین سال ، در جریان جنگ جهانی دوم یک فرودگاه نظامی در این نزدیکی ساخته شد که بخش زیادی از املاک خانواده داستون را شامل می شد. برای ساخت این فرودگاه، نیروهای ارتش مجبور شدند اکثر جسدهای دفن شده در این فرودگاه را به گورستان بون اوانتور منتقل نمایند اما چهار قبر از جمله قبرهای ریچارد و کاترین داستون در این مکان باقی ماندند.

بعد از اتمام جنگ، این فرودگاه نظامی به فرودگاه مسافربری تغییر یافت. در دهه ۱۹۶۰ ساخت و سازهای جدیدی در این فرودگاه انجام شد و برای توسعه این فرودگاه، باندهای فرود جدیدی اضافه شد. در دهه ۱۹۷۰ این دو قبر، در مسیر جدید باند فرودگاه قرار گرفت اما از آنجا که قانون فدرال آمریکا جابجایی قبر و اجساد را بدون اجازه از بازماندگان ممنوع اعلام کرده است، مسئولین فرودگاه مجبور شدند روی قبرها باند فرودگاهشان را بسازند. به این صورت این دو قبر در باند فرودگاه باقی ماندند.

مقالات مرتبط