logo

شماره پشتیبانی :85524-021

ممنوع کردن حجاب در مدارس ابتدایی

97/1/16

دولت جدید اتریش در تلاش است حجاب را در مدارس ابتدایی و کودکستان‌های اتریش ممنوع کند.

دولت جدید اتریش از طرح خود برای یکسان سازی مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها خبر داد. گفته می‌شود در صورت تصویب و اجرای این طرح، استفاده از روسری و حجاب در مدارس ابتدایی و کودکستان‌ها ممنوع می‌شود. همچنین تعداد کودکانی که در صورت اجرای این قانون تحت تاثیر قرار می‌گیردند، مشخص نیست. از طرفی دولت اتریش قبل تر نیز به بهانه مبارزه با افراط‌گرایی استفاده از برقعه در دادگاه‌ها، مدارس و سایر اماکن عمومی را ممنوع کرده بود.

شاهین گشت