logo

شماره پشتیبانی :85524-021

موزه های کشور 21 بهمن رایگان هستند

مدیر اداره کل موزه ها خبر داد: همه موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سراسر کشور، روز پنج شنبه 21 بهمن رایگان هستند.

95/11/20

shahin gasht

شاهین گشت: محمدرضا کارگر توضیح داد: به دلیل برگزاری راهپیمایی در روز جمعه 22 بهمن و حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز، تصمیم گرفته شد روز پنج شنبه ۲۱ بهمن همه ی موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان باشد.

او بیان کرد: رایگان بودن موزه ها فقط برای گردشگران داخلی است، اما گردشگران خارجی که به صورت انفرادی و نه با تور به بازدید موزه ها می روند نیز می توانند از موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به صورت رایگان بازدید کنند.

به گفته وی، گردشگران خارجی که با تور به بازدید موزه ها می روند باید هزینه مشخص شده را پرداخت کنند.