logo

شماره پشتیبانی :85524-021

نرخ ارز دانشجویی آزاد شد

97/1/20

طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای فروردین ماه امسال تامین ارز بابت شهریه و هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور به نرخ آزاد انجام می‌شود.

طبق بخشنامه بانک مرکزی در 28 اسفند ماه سال 96 سهمیه ارز دانشجویی به نرخ آزاد محاسبه می‌شود. در بخشی از متن این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 96/291654 مورخ 1396/9/14 مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی به اطلاع می‌رساند تامین ارزی بابت شهریه و هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور از تاریخ 1397/1/1 صرفا به نرخ آزاد و کماکان از طریق آن بانک امکان‌پذیر می‌باشد.

شاهین گشت

مقالات مرتبط